lidmaatschap

Zoals u wellicht zult begrijpen hebben wij een aantal spelregels waaraan je nu eenmaal niet ontkomt om een grote vereniging soepel draaiende te houden. Deze regels staan duidelijk en uitgebreider omschreven in onze statuten en het huishoudelijk reglement.
Enkele hoofdpunten hieruit:
De leeftijdsgrens bij aanmelding is vastgesteld op minimaal 16 jaar
Elk nieuw lid wordt een stemtest afgenomen door de dirigent.
In principe kunt u na drie maanden lidmaatschap meezingen met uitvoeringen en concerten, mits de repetities trouw zijn bezocht. Koorkleding:
Men dient zelf en op eigen kosten de koorkleding aan te schaffen, onder de voorwaarden die daarvoor gesteld zijn. De heren kunnen het strikje en pochet tegen kostprijs verkrijgen zodat dit bij iedereen hetzelfde is.
Vraag het bestuur naar de kledingvoorschriften. De contributie bedraagt € 15,00 per maand. Het gironummer van de penningmeester is:     IBAN: NL75INBG0000059877.

Lid worden van een koor doet u vrijwillig, maar is niet vrijblijvend. Wij wijzen u op dat u met uw lidmaatschap verplichtingen aangaat. Van u wordt verwacht, dat u meewerkt aan kerkdiensten, uitvoeringen en concerten en dat u de repetities trouw bezoekt.
Heeft u geen moeite met deze punten dan gaat u ongetwijfeld een fijne tijd tegemoet binnen ons gezellige koor.

Zingen in Julianadorp