geschiedenis

Begin september 1985 wordt voorzichtig gesproken over het oprichten van een kerkkoor.
Via de Fakkel, het kerkblad van de SOW-kerk van Julianadorp, wordt intussen een oproep geplaatst met de vraag naar zangers en zangeressen. Hierop wordt boven verwachting gereageerd en meldden zich veel meer mensen aan dan de minimaal gestelde 20. Een startgroep gaat op woensdag 11 september bij Jacques Vink, die het koor zou gaan dirigeren, één en ander bespreken en uitwerken. Op 2 oktober wordt bij Ton Snoek (inmiddels overleden), die later de voorzitter zou worden, afgesproken om iedereen die zich heeft ingeschreven een uitnodiging te sturen voor 9 oktober. Op die avond kwamen 40 mensen bijeen en werd de naam “Rejoice” bedacht. Op dat moment, woensdag 9 oktober 1985, was de oprichting van het christelijk gemengd kerkkoor “Rejoice” een voldongen feit. Het repertoire bestond uit geestelijke liederen. Na één jaar had het koor 50 leden. Besloten wordt dan de naam van het koor te veranderen in christelijk gemengd koor.

Medewerking wordt verleend aan verschillende kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Julianadorp en in de regio, voornamelijk in Noord-Holland en af en toe in Friesland. Door de jaren heen is er samengewerkt met o.a. het Nieuwedieper Visserskoor uit Den Helder, Soli Deo Gloria uit Anna Paulowna, Marco Bakker, Sylvia Leentvaar, de gebroeders Brouwer, trompettist Marty, de Harmonie uit Sneek, chr. Mannenkoor Lelystad, Grootkoor Noord-Holland, chr. Mannenkoor Emmeloord, Teke Bijlsma, Dirk Out, Carla Vermeer, Operamus, en het ensemble Musica Tempara. Medewerking is verleend aan verschillende benefietconcerten, dag van de muziek, dodenherdenking, enzovoort.

Het koor heeft een activiteitencommissie die er voor zorgt dat er elk jaar weer activiteiten, op allerlei gebied, uitgevoerd kunnen worden, zodat er extra geld binnenkomt om bijzondere aanschaffingen mogelijk te maken. Hierbij kan men denken aan de aanschaf van een geluidsinstallatie, het uitnodigen van solisten of orkest voor een concert, duurdere muziekstukken enz. Rejoice is zelfs al “Over the Border” geweest en heeft een reis naar Duitsland ondernomen om daar in samenwerking met een strijkorkest aldaar een benefietconcert te verzorgen en medewerking te verlenen aan een kerkdienst. In 2003 ging het koor naar Eschwege, ook in Duitsland, om een aantal concerten ten gehore te brengen.

Elke woensdag wordt met zeer veel plezier en enthousiasme gerepeteerd. Er wordt door de dirigent hard gewerkt aan de kwaliteit en het zangniveau van het koor. Hij verlangt serieuze studie, maar is ook altijd in voor een pleziertje. Naast de gezelligheid die het koor met zich meebrengt wordt hard gewerkt om weer een mooi product neer te zetten. Al met al een koor om trots op te zijn.

Zingen in Julianadorp